Studia licencjackie

Media relations studia

Studia na kierunku media relations realizowane są na profilach humanistycznych uczelni państwowych oraz prywatnych. Kierunek o…

Trener biznesu – studia

Jeszcze w nie tak odległych czasach tylko nieliczni posiadali wykształcenie wyższe, można powiedzieć, że była to…

Social media studia

Social media to sposób i kanał komunikacji między producentami, reklamodawcami a odbiorcami, konsumentami. To jeden z…

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych to jeden z przedmiotów obowiązujących na kierunkach związanych z informatyką i IT.…

Brand manager studia

Brand manager to innymi słowy opiekun marki, czyli osoba, która koordynuje pracę zespołu jednocześnie planuje rozwój…

Manager projektu – studia

Manager projektu to kierunek oferowany zwykle na stopniach uzupełniających, czyli magisterskich lub podyplomowych. Jako uzupełnienie mogą…