Studia licencjackie

Brand manager studia

Brand manager to innymi słowy opiekun marki, czyli osoba, która koordynuje pracę zespołu jednocześnie planuje rozwój marki. Ten kierunek studiów oferowany jest w formie uzupełniającej niemniej jednak wielu ludzi pracujących na takim stanowisku nie ukończyła studiów na tym kierunku a na zarządzaniu, marketingu czy PR-u.

, Jako kierunek brand manager często zamiennie używany jest z zarządzaniem marką. Osoba na stanowisku brand managera odpowiedzialna jest za to by swoistego rodzaju wizytówką marki czy firmy, ale przede wszystkim do tego by marka nie była mu obojętna i prowadził działania mające na celu zwiększenie popularności i świadomości wśród konsumentów.

Studia na tym kierunku oferowane są przez wiele uczelni w Polsce w różnych trybach nauki. Zdecydowanie częściej kierunek wybierany jest przez absolwentów uczelni, jako kierunek uzupełniający oraz przez osoby pracujące już, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aspirując na managerskie i kierownicze stanowiska.

Jak na każdym kierunku i tutaj obecnych jest wiele przedmiotów teoretycznych, ale nacisk jest kładziony również na praktykę i warsztaty. Uczelnie wymagają od studentów odbycia praktyk zawodowych w wyznaczonych miejscach lub jeśli jest ono wybrane przez studenta to musi być ono spójne z kierunkiem.

Zasadniczo nie ma kierunku studiów, na którym praktyka nie byłaby ważna, bo przecież każdy człowiek uczy się po to by później wiedzę swoją wykorzystać, zatem musi znać narzędzi oraz znać zasady komunikacji interpersonalnej.