Studia licencjackie

Edukacja wczesnoszkolna studia Poznań

Edukacja wczesnoszkolna to jeden z humanistycznych kierunków oferowanych w Poznaniu na kilku uczelniach prywatnych i państwowych. Każdego roku zgłasza się wielu kandydatów na tego rodzaju kierunki. Czego uczą się studenci podczas studiów? Pierwszy rok jak na wszystkich kierunkach jest bardzo ogólny, prowadzone zajęcia oparte są przede wszystkim na teorii od filozofii po wprowadzenie do psychologii i pedagogiki. Na kolejnych etapach student poznaje metody nauczania, metody rozpoznawania potencjału oraz ewentualnych trudności u dziecka. Edukacja wczesnoszkolna jak sama nazwa wskazuje ma być przygotowaniem studenta do pracy z dziećmi w klasach od pierwszej do czwartej. Z jednej strony może się wydawać, że tego rodzaju praca jest lekka i przyjemna z drugiej strony jest bardzo odpowiedzialna.

Na przestrzeni lat zmieniają się nie tylko wymagania wobec pracowników, ale również podejście do edukacji. Coraz większy nacisk jest kładziony na praktykę, dlatego od drugiego roku na prawie wszystkich uczelniach studenci muszą odbyć praktykę zawodową. Miejsce wykonywania praktyk musi być zgodne z założeniem kierunku. W przypadku edukacji wczesnoszkolnej mogą to być szkoły, świetlice szkolne. Chodzi o to by student już podczas edukacji poznał jak wygląda praca w zawodzie, ale przede wszystkim o to by wyjść poza teorię i podręczniki, które nie są w stanie nauczyć studenta wszystkich sytuacji, jakie napotka w pracy. Dziś coraz bardziej zwraca się uwagę na sytuacje mniej klasyczne na przykład na postępowanie z tak zwanymi trudnymi dziećmi.