Studia licencjackie

Ekonomia dla menedżerów

Ekonomia to kierunek, który łączy w sobie przedmioty humanistyczne: historię gospodarczą, prawo i socjologię, ale przede wszystkim przedmioty ścisłe matematykę i statystykę. Studia na tym kierunku realizowane są na wszystkich stopniach i na różnych trybach nauki. Jeszcze nie tak dawno większość kierunków była wykładana bardzo ogólnie, dzisiaj tworzone są specjalizacje by jeszcze bardziej spersonalizować stanowisko pracy absolwenta uczelni wyższej. W przypadku ekonomii jedną ze specjalizacji jest Ekonomia globalna i menedżerska, która kształci w zakresie określania problemów ekonomicznych oraz podejmowania kroków do ich naprawy, znajomości narzędzi niezbędnych do wykonywania zawodu ekonomisty, zna, ale i stosuje się do etyki społecznej.

Gdzie szukają zatrudnienia absolwenci tego kierunku? Na stanowiskach menedżerskich, specjalistów ds. rozwoju przedsiębiorstwa, doradców ekonomicznych, analityków bankowych i instytucji finansowych, ekspertów instytucji rządowych i regionalnych oraz współpracujących z Unią Europejską. Można powiedzieć, że to właśnie Unia Europejska, jako instytucja stała się powodem rozwoju wielu kierunków na studiach. Dlaczego tak się dzieje? Poprzez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiele się zmieniło, zaczynając od nowych kierunków studiów, po formy egzaminów skończywszy na oczekiwaniach pracodawców wobec kandydatów.

Można, zatem powiedzieć, że otaczające nas zmiany generują wprowadzenie zmian na wszystkich płaszczyznach otaczającej nas rzeczywistości.