Studia licencjackie

Media relations studia

Studia na kierunku media relations realizowane są na profilach humanistycznych uczelni państwowych oraz prywatnych. Kierunek o takiej nazwie realizowany jest, jako studia uzupełniające magisterskie lub podyplomowe, natomiast wiele uczelni oferuje go w postaci specjalizacji, która wybierana jest po pierwszym roku studiów.

Czym dokładnie jest media relations? To innymi słowy relacja/interakcja zachodząca między mediami, dziennikarzami a firmami, przedstawicielami czy politykami. Media relations to znajomość kanałów dotarcia do grup docelowych, metody współpracy z mediami, zagadnienia oraz narzędzia prawne, umiejętności negocjacyjne, redagowanie komunikatów prasowych, zagadnienia z erystyki oraz umiejętność autoprezentacji.

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chcą pracować, jako przedstawiciele instytucji państwowych, administracji publicznej, prezesi, rzecznicy czy przedstawiciele działów promocji i marketingu. Umiejętności, jakie nabywają absolwenci przydadzą się w bardzo wielu dziedzinach i praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy.

Uczelnie coraz większy nacisk kładą na to by studenci uczyli się poprzez praktykę, właśnie, dlatego coraz częściej wykłady w przeważającej części prowadzone są poprzez praktykę i warsztaty. Jeśli chodzi o absolwentów bardzo często zaczynają oni swoją karierę zawodową od stanowiska młodszego specjalisty lub asystenta po to by poznać charakter i strukturę przedsiębiorstwa, w którym pracują, dzięki czemu będą mogli go godnie reprezentować.