Studia licencjackie

Social media i blogging – studia

Social media ściśle powiązane są z nowymi technologiami, te pierwsze rozwijają się przez te drugie. Portale społecznościowe, blogi, fora to miejsca, na których nie tylko komunikujemy się z wybranymi przez siebie osobami, ale reklamodawcy komunikują się z nami. Bez względu na to czy chcemy, czy nie chcemy jest to sposób, który w relatywnie szybkim czasie i tanim kosztem komunikat wymierzony jest do mas. Social media i blogging to kierunek, który powstał niedawno w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Bardziej ogólną wiedzę z tego zakresu przekazują wykładowcy na kierunkach: Marketing i zarządzanie i Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dlaczego powstają tego typu kierunki? Czy dużo jest kandydatów na nie? Jak wygląda proces nauczania? Uczelnie wyższe wprowadzające nowe kierunki na uczelnie, często zastrzegają sobie możliwość rezygnacji w przypadku małej liczby zainteresowanych. W tym przypadku zapotrzebowanie jest duże chociażby, dlatego, że kierunek jest atrakcyjny dla absolwentów innych kierunków takich jak Informatyka, Grafika i wiele innych. Kandydatów na ten kierunek jest bardzo dużo, część studentów zapoznaje się dopiero z tematem inna zaś pracuje w branży reklamowej/dziennikarskiej i chce podnieść swoje kwalifikacje lub chęci mają pracodawcy tych osób a one niejako w ramach inwestycji podejmują studia. Proces nauczania na kierunku social media i blogging jest zbliżony jak na wszystkich innych kierunkach. Oczywiście studenci zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach stricte teoretycznych, ale nacisk kładziony jest przede wszystkim na te praktyczne jak również warsztaty, które prowadzone są przez specjalistów z tej dziedziny.