Studia licencjackie

Planowanie przestrzeni studia

Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami to kierunek, który oferują uczelnie w całej Polsce publiczne oraz prywatne…

Aplikacje internetowe studia

Nowe technologie, cyfryzacja i komputeryzacja to wszystko nas otacza każdego dnia i w prawie każdej sytuacji…

Media relations studia

Studia na kierunku media relations realizowane są na profilach humanistycznych uczelni państwowych oraz prywatnych. Kierunek o…

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych to jeden z przedmiotów obowiązujących na kierunkach związanych z informatyką i IT.…

Brand manager studia

Brand manager to innymi słowy opiekun marki, czyli osoba, która koordynuje pracę zespołu jednocześnie planuje rozwój…

Manager projektu – studia

Manager projektu to kierunek oferowany zwykle na stopniach uzupełniających, czyli magisterskich lub podyplomowych. Jako uzupełnienie mogą…