Studia licencjackie

Studia licencjackie

Studia licencjackie to studia pierwszego stopnia, realizowane są w różnych trybach nauki dziennym, zaocznym i coraz rzadziej wieczorowym. Podstawowym warunkiem dostania się na studia licencjackie jest pozytywny wynik egzaminów maturalnych. Większość uczelni wymaga konkretnych przedmiotów oraz poziomu zdawanych przedmiotów. Na większości kierunków kandydaci nie są zobligowani do przystępowania do egzaminów wewnętrznych, niemniej jednak to się zdarza. Studia licencjackie to tak naprawdę podstawa, fundament, na którym powinni opierać dalszą edukację.

Pierwszy rok zwykle dotyczy bardzo ogólnego zarysu tematyki studiów, natomiast na drugim roku wybierane są specjalizacje oraz rozpoczynają się praktyki studenckie, podczas których studenci nabierają praktycznego doświadczenia. W jaki sposób kandydaci wybierają uczelnie i kierunek? Wielu młodych ludzi wybrała swoją ścieżkę zawodową podczas wcześniejszych stadiów edukacji wybierając na przykład licea profilowane. Ci, którzy nie wiedzą, jaki kierunek wybrać mogą skorzystać z pomocy doradców, którzy poprzez wywiad ustalą, jaki potencjał tkwi w niezdecydowanym młodym człowieku. W dobie Internetu rekrutacje na studia licencjackie prowadzone są online poprzez specjalne platformy, chyba, że wymagany jest egzamin wewnętrzny wówczas rekrutacja jest kilkuetapowa. Na wielu obleganych kierunkach poza dobrymi wynikami egzaminów (wszelkich) ważna jest kolejność zgłoszeń.

Zdarza się, że wybitnie oblegany kierunek tworzony jest dla kilku grup, zwykle podczas drugiej rekrutacji, czyli we wrześniu.