Studia licencjackie

Zarządzanie kreatywne studia

Zarządzenie kreatywne to kierunek studiów będący połączeniem managementu, informatyki i nowych technologii z rozwojem osobistym. Kierunek ten jest oferowany zarówno osobom, które rozpoczęły swoją karierę zawodową, ale stale chcą podnosić swoje kompetencje jak również dla tych, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej. Zarządzanie kreatywne to przede wszystkim wykorzystanie narzędzi nowych technologii do wprowadzania marki na rynek oraz stymulowanie jej rozwoju i świadomości konsumentów.

Kierunek ten łączy w sobie różne aspekty od zarządzania przedsiębiorstwem w ogóle po marketing, reklamę, analizę oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w postaci kierowania grupą. W dobie Internetu nie sposób zapomnieć o jego możliwościach, szczególnie, kiedy kanałów dotarcia do grupy docelowej jest tak wiele. W dalszym ciągu spotkamy firmy i przedsiębiorstwa, które z tych narzędzi nie korzystają i nie trzeba być wybitnym pesymistą, żeby domyślać się, że nie mają one szans funkcjonowania w dalszej perspektywie.

Zarządzanie kreatywne to kierunek nie tylko dla instytucji zajmujących się kreatywnością, czyli agencji reklamowych czy marketingowych, ale do wszystkich, jakie są. Chodzi o prawidłowe wykorzystanie i czerpanie z narzędzi, jakie mamy, szukać nieszablonowych rozwiązań nie tylko w sytuacjach kryzysowych i problemowych, ale nieustannie. Konkurencja bez względu na branżę jest tak ogromna, że bez kreatywności firmy nawet z najlepszym produktem czy usługą zginą w gąszczu innych przedsiębiorstw.